Punkty Informacji Turystycznej

Punkty it udzielają turystom informacji w bardzo szerokim zakresie. Dotyczą one zarówno walorów turystyczno-krajoznawczych poszczególnych miejscowości i regionów (zabytki, muzea, krajobraz, obiekty budownictwa współczesnego), jak również aktualnych możliwości recepcyjnych (zakwaterowanie, … Czytaj dalej...

Grupy przewodników

W obecnie obowiązującym systemie organizacyjnym rozróżniamy cztery grupy przewodników:
¦ miejskich,
¦ terenowych (wojewódzkich i po trasach krajowych),
¦ górskich (tatrzańskich, beskidzkich i sudeckich),
¦ zakładowych.

W każdej grupie istnieje … Czytaj dalej...

Środowisko przyrodnicze

Środowisko naturalne stanowi tło będące zespołem elementów przyrodniczych współczesnego środowiska geograficznego Polski. Zewnętrznym przejawem środowiska przyrodniczego jest krajobraz, który „… jest zewnętrznym wyrazem składników przyrodniczych, występujących na naturalnie ograniczonym terenie”.… Czytaj dalej...

Walory krajoznawcze

Zainteresowania poznawcze współczesnego turysty są bardzo szerokie i zróżnicowane. Kształtują się one w zależności od posiadanej wiedzy, osobistych upodobań, a także popularyzacji (reklamy) zwiedzanego regionu itp.

Każdy region, miejscowość lub … Czytaj dalej...

Przewozy promowe

Natomiast udział transportu morskiego w przewozie ładunków masowych przewyższa znacznie transport lotniczy i kolejowy. Perspektywy dalszego rozwoju istnieją także dla przewozów promowych.
Dynamiczny rozwój zmotoryzowanego transportu kołowego—pasażerskiego i towarowego — … Czytaj dalej...