Źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń wód

Źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń wód.
Drugim istotnym problemem dotyczącym wody jest sprawa jej jakości. Olbrzymia większość zasobów wodnych z racji zasolenia jest dla gospodarki człowieka mało przydatna. Poza tym wody, przede wszystkim właśnie słodkie, najbardziej człowiekowi potrzebne, są zanieczyszczone z przyczyn — podobnie jak w przypadku powietrza atmosferycznego — naturalnych oraz sztucznych, u których podstaw leży działalność człowieka.
Przyczyny naturalne to głównie:
— spłukiwanie cząstek mineralnych i organicznych oraz związków chemicznych ze zlewni do zbiorników wodnych,
— obumieranie i rozkład roślin i zwierząt wodnych,
— podsiąkanie z głębokich warstw słonych wód podziemnych, — wtargnięcie słonych wód morskich do zbiorników wód słodkich (np. ujść rzek, przybrzeżnych wód podziemnych itp.).
W niektórych przypadkach te przyczyny są tylko pozornie naturalne, gdyż np. spłukiwanie cząstek następuje często wskutek ogołocenia powierzchni ziemi przez człowieka z szaty roślinnej. Zasadnicze znaczenie dla wód ma jednak zagadnienie zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka.