Ekologiczne znaczenie agroturystyki – Korzyści

Ekologiczne znaczenie agroturystyki – Korzyści.

Inwestycje ochronne. Najbardziej newralgicznym problemem jest niedostateczna infrastruktura techniczna w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków. Zaledwie 7% ścieków komunalnych z obszarów wiejskich trafia … Czytaj dalej...