Punkty Informacji Turystycznej

Punkty it udzielają turystom informacji w bardzo szerokim zakresie. Dotyczą one zarówno walorów turystyczno-krajoznawczych poszczególnych miejscowości i regionów (zabytki, muzea, krajobraz, obiekty budownictwa współczesnego), jak również aktualnych możliwości recepcyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie),
środków komunikacyjnych (połączeń kolejowych, lotniczych, autobusowych, żeglugowych), rozrywek kulturalnych (teatry, opery, kina, festiwale artystyczne), działalności biur podróży i organizacji turystycznych w zakresie organizowanych przez te placówki imprez turystycznych, krajowych i zagranicznych, zlotów, rajdów turystycznych itp.
Aby sprostać zadaniom w zakresie udzielania informacji, które muszą być aktualne, kompletne i dokładne, niezbędne jest posiadanie przez punkty it wielu aktualnych materiałów pomocniczych, jak np. zestawy map, plany miast, foldery, prospekty, cenniki usług, informatory kulturalne, rozkłady jazdy środków komunikacyjnych itp. Usługi informacji turystycznej świadczone są turystom, zarówno krajowym jak i zagranicznym, bezpłatnie.
Dla łatwiejszego znalezienia punktu informacyjnego wprowadzono jednolity symbol it.

Ścisłe rozróżnienie pojęć „propaganda” i „reklama” jest dosyć trudne, a w potocznym języku oba te pojęcia bywają niejednokrotnie traktowane jednoznacznie.
Reklama (od łac. reclamare — nawoływać) jest to zespół środków stosowanych przez sprzedającego towar łub usługę w celu wzbudzenia chęci kupna towaru lub skorzystania z oferowanej usługi.
Celem dobrze zorganizowanej reklamy jest więc sugestywne oddziaływanie na otoczenie, mające na celu zwrócenie uwagi i zainteresowanie reklamowanym towarem lub usługą.

Pojęciem zbliżonym do reklamy jest propaganda. Jest to działalność polegająca na rozpowszechnianiu określonych przekonań, idei i poglądów oraz zjednywaniu zwolenników metodami perswazji i przekonywania, aby postępowali w taki a nie inny sposób w stosunku do celu organizacji propagującej.

Przez propagandę rozumiemy zatem oddziaływanie na jednostki lub określone grupy osób w kierunku realizowania określonych haseł.

Hasła w rodzaju „uprawiaj turystykę”, „przez turystykę poznasz piękno kraju ojczystego” itp. można zaliczyć do haseł propagandowych. Natomiast sformułowania: „z „Orbisem” do Bułgarii”, „najlepiej wypoczniesz w ośrodkach „Wisły nad Zalewem Zegrzyńskim”, należą do haseł reklamowych z zakresu obsługi ruchu turystycznego.