Powstanie Gór Ural

img20Powstanie Gór Ural. Góry Ural są zbudowane ze skał, które powstały na dnie zbiornika wodnego przed milionami lat. Około 350 mln lat temu, w karbonie ery paleozoicznej potężne ruchy górotwórcze (orogeneza hercyńska) spowodowały wypiętrzenie i sfałdowanie tych osadów. Koniec orogenezy nastąpił w permie, przed mniej więcej 250 mln lat. Przez ten czas, aż do trzeciorzędu, Ural, smagany wiatrem i niszczony przez wodę, stawał się coraz niższy. Gdyby nie odmłodzenie podczas orogenezy alpejskiej, góry miałyby postać dość monotonnej wyżyny.