Sahara XXI wieku

img17 (3)Kiedy na Saharze pojawiły się sztucznie wytyczone granice państw i nowe drogi, handel karawanowy zaczął się załamywać, spadło też pogłowie wielbłądów. Zostały zerwane tradycyjne więzy … Czytaj dalej...

Woda na Saharze

img15 (3)Woda na Saharze może występować pod powierzchnią ziemi, w tzw. basenach artezyjskich, lub tam, gdzie zagłębienia terenu sięgają do wód gruntowych. Na południowo-zachodniej granicy Sahary płynie Niger, wschodnią część pustyni … Czytaj dalej...

Zwierzęta Sahary

img14 (2)Dromader, wielbłąd jednogarbny, został udomowiony mniej więcej 6000 lat temu. Jest to zwierzę idealnie przystosowane do ekstremalnych warunków panujących na Saharze. Przed wyruszeniem na wędrówkę może wypić jednorazowo ilość wody … Czytaj dalej...

Sahara

img10 (4)Sahara powstała na ogromnej platformie skał prekambryjskich, które przez ostatnie kilkaset milionów lat zostały przykryte grubą warstwą (3000-5000 m) skał osadowych. Obecnie większą cześć pustyni stanowią obszary wyżynne. Na północy … Czytaj dalej...

Krainy Afryki

Krainy afryki

Za północnym pasem przybrzeżnym wiążącym się pod względem krajobrazowym z Europą Południową oraz Azją Zachodnią, poczynając od Sahary, rozciąga się trudno dostępne wnętrze kontynentu. Nad pustynnymi płytami wznoszą

Czytaj dalej...