Noclegi Warszawa

Warszawa — centrum turystyczne, stolica państwa, położona na obu brzegach Wisły; jest centrum administracyjnym, siedzibą najwyższych władz państwowych (ministerstw i urzędów centralnych), kulturalnych (Teatr Wielki, Filharmonia Narodowa, liczne teatry, kina i muzea, m.in. Muzeum Narodowe i Muzeum Wojska Polskiego), naukowym …

Noclegi Kraków

Kraków i okolice — rejon o wybitnych, międzynarodowych walorach krajoznawczych:
Wieliczka – miasto górnicze z 1000-letnią kopalnią soli; Swoszowice — podmiejskie uzdrowisko oraz Tyniec — z opactwem benedyktynów, w skład którego wchodzą: kościół gotycki z XV w. przebudowany w XVI …

Region Ziemi Kieleckiej

Obszar regionu jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania powierzchni. Część północno-wschodnia, zwana Równiną Radomską, rozciągająca się między Wisłą i Pilicą, stanowi równinną część Niziny Mazowieckiej, natomiast pozostała część, obejmująca Wyżynę Kielecko-Sandomierską oraz Nieckę Nidziańską, należy do Wyżyny Małopolskiej.
W skład …

Ziemia Lubuska

Ziemia Lubuska charakteryzuje się centralnym położeniem w Europie, leży bowiem w środku Niżu Europejskiego i na przewężeniu europejskim na osi Szczecin — Triest. Wszystkie szlaki komunikacyjne z zachodu na wschód, jak również jeden z głównych szlaków z północy na południe …

Wczasy Bułgaria

Bułgarskie lato dawno zostało już rozreklamowane, podzielone na dwutygodniowe turnusy i sprzedane przez biura podróży wielu krajów za pośrednictwem „Bałkantouristu”. Walory klimatyczne i krajobrazowe, a także doskonale rozwinięta baza turystyczna sprawiają, że czarnomorskiej „riwierze” przybywają wciąż nowi wyznawcy. Bezsprzecznie najlepiej …

Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej

Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej.
Charakter ochrony konserwatorskiej ma również wydzielanie w wielu krajach (także w Polsce) specjalnych lasów ochronnych (w Polsce tzw. lasy I grupy), które mają na celu spełnianie funkcji pozaprodukcyjnych, np. ochrony gleb (na wydmach, na zboczach …

Formy ochrony konserwatorskiej

Formy ochrony konserwatorskiej.
Cztery formy ochrony konserwatorskiej zostały uznane i wprowadzone w życie w większości krajów świata już od kilkudziesięciu lat. W praktyce okazały się one jednak zwłaszcza w ostatnich latach wobec coraz ogólniejszej dewastacji środowiska — niewystarczające, gdyż nie …

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin

Ochrona częściowa niektórych gatunków roślin.
W stosunku do niektórych gatunków roślin stosuje się ochronę częściową. Są nią objęte pewne rośliny, występujące w przyrodzie nawet pospolicie, dla których ogranicza się jednak obszar, ilość lub formę ich pozyskiwania, celem niedopuszczenia do ich …

Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej

  Zachowanie reliktów przeszłości przyrodniczej.
Na liście chronionych gatunków umieszczone są przede wszystkim rzadko występujące w stanie dzikim rośliny i zwierzęta, którym grozi wyginięcie w skali ogólnoświatowej. Ochronie poddaje się również gatunki, które rzadko już występują w określonych krajach, chociaż mogą …

Znaczenie rezerwatów przyrody

Znaczenie rezerwatów przyrody.
We współczesnej ochronie środowiska coraz większego znaczenia nabiera również nie wymieniona dotąd funkcja parków; narodowych (a również rezerwatów przyrody) jako regulatorów równowagi biocenotycznej określonych regionów. Jako obszary! o mało skażonym środowisku odgrywają one w tym zakresie dużą …