Kraków i okolice

Kraków i okolice — rejon o wybitnych, międzynarodowych walorach krajoznawczych: Wieliczka – miasto górnicze z 1000-letnią kopalnią soli; Swoszowice — podmiejskie uzdrowisko oraz Tyniec — z opactwem benedyktynów, w skład którego wchodzą: kościół gotycki z XV w. przebudowany w XVI i XVIII w. i klasztor romański również przebudowany w XV i XVII w. Kraków –… Read More »

Region Ziemi Kieleckiej

Obszar regionu jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania powierzchni. Część północno-wschodnia, zwana Równiną Radomską, rozciągająca się między Wisłą i Pilicą, stanowi równinną część Niziny Mazowieckiej, natomiast pozostała część, obejmująca Wyżynę Kielecko-Sandomierską oraz Nieckę Nidziańską, należy do Wyżyny Małopolskiej. W skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej wchodzą Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Sandomierska, Wzgórza Koneckie, Wzgórza Opoczyńskie i Przedgórze Iłżeckie. Góry… Read More »

Ziemia Lubuska

Ziemia Lubuska charakteryzuje się centralnym położeniem w Europie, leży bowiem w środku Niżu Europejskiego i na przewężeniu europejskim na osi Szczecin — Triest. Wszystkie szlaki komunikacyjne z zachodu na wschód, jak również jeden z głównych szlaków z północy na południe w kierunku na Bramę Morawską, przebiegają przez ten region. Część północna, między Wartą a Odrą,… Read More »

Lato w Bułgarii

Bułgarskie lato dawno zostało już rozreklamowane, podzielone na dwutygodniowe turnusy i sprzedane przez biura podróży wielu krajów za pośrednictwem „Bałkantouristu”. Walory klimatyczne i krajobrazowe, a także doskonale rozwinięta baza turystyczna sprawiają, że czarnomorskiej „riwierze” przybywają wciąż nowi wyznawcy. Bezsprzecznie najlepiej zaaklimatyzowani są w tej części wybrzeża turyści polscy. Jeździmy tu już przecież od bardzo dawna.… Read More »

Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej

Charakter i cechy ochrony konserwatorskiej. Charakter ochrony konserwatorskiej ma również wydzielanie w wielu krajach (także w Polsce) specjalnych lasów ochronnych (w Polsce tzw. lasy I grupy), które mają na celu spełnianie funkcji pozaprodukcyjnych, np. ochrony gleb (na wydmach, na zboczach górskich), ochrony wód (na źródliskach, obrzeżach wód, na wododziałach), ochrony ludności przed wpływami zanieczyszczeń powietrza… Read More »