Środowisko przyrodnicze

Środowisko naturalne stanowi tło będące zespołem elementów przyrodniczych współczesnego środowiska geograficznego Polski. Zewnętrznym przejawem środowiska przyrodniczego jest krajobraz, który „… jest zewnętrznym wyrazem składników przyrodniczych, występujących na naturalnie ograniczonym terenie”.

W krajobrazie zaznaczają się głównie rzeźba powierzchni, budowa geologiczna, szata roślinna i sieć rzeczna. Zróżnicowanie krajobrazów Polski jest bardzo duże. Wybitny geograf i działacz na polu ochrony przyrody, Stefan Jarosz, wyodrębnił ogółem na obszarze naszego kraju 81 podstawowych regionów krajobrazowych.

Liczba ta odzwierciedla wielką różnorodność, jaka cechuje współczesny krajobraz Polski. To zróżnicowanie krajobrazu stanowi jeden z największych walorów turystycznych naszego kraju.