Przewozy promowe

Natomiast udział transportu morskiego w przewozie ładunków masowych przewyższa znacznie transport lotniczy i kolejowy. Perspektywy dalszego rozwoju istnieją także dla przewozów promowych.
Dynamiczny rozwój zmotoryzowanego transportu kołowego—pasażerskiego i towarowego — oraz rozwój turystyki zmotoryzowanej wywarły olbrzymi wpływ na rozwój żeglugi typu promowego. Żegluga promowa wyszła z tradycyjnych granic cieśnin i kanałów i przecina obecnie wiele mórz i przybrzeżnych szlaków morskich.
Największe i najliczniejsze Unie promowe w Europie istnieją w następujących relacjach:
■ na obszarze Morza Bałtyckiego — pomiędzy Finlandią a Szwecją, Niemcami i Szwecją, Polską i Szwecją, Polską i Finlandią;
■ w obszarze cieśnin duńskich — pomiędzy Szwecją i Danią;
■ na Morzu Północnym — pomiędzy Belgią i Francją a Wielką Brytanią;
■ na Morzu Śródziemnym — Francją a Sardynią i Korsyką oraz Grecją a Turcją.

Doceniając znaczenie żeglugi promowej i turystyki międzynarodowej, Polska i Szwecja uruchomiły, począwszy od 1965 r. stałe połączenie promowe. Na liniach żeglugowych: Ystad — Świnoujście, Gdańsk — Helsinki i Gdańsk — Sztokholm kursują polskie promy.

Odrębnym i specyficznym zagadnieniem dla naszego portu w Gdyni jest obsługa zagranicznych statków pasażerskich, zawijających corocznie w okresie letniego sezonu turystycznego. Porty polskie coraz chętniej włączane są przez zagraniczne biura podróży do programów morskich rejsów wycieczkowych.

Obsługa tego rodzaju usług jest szczególnie ważna dla naszych portów z następujących względów:
propaguje polskie porty i ośrodki portowo-miejskie wśród armatorów zagranicznych i turystów;
organizacja obsługi jest stosunkowo łatwa, gdyż wymaga tylko zabezpieczenia środków transportu, przewodnictwa, informacji, sprzedaży pamiątek oraz częściowo wyżywienia;
organizacja usług nie wymaga zabezpieczenia deficytowych miejsc hotelowych;
z punktu widzenia efektów ekonomicznych jest wysoce opłacalną formą usług eksportowych.

Stały rozwój turystyki zapewnia dalszy wzrost międzynarodowej komunikacji lotniczej i morskiej. Szczególnie ta ostatnia stwarza możliwości wykorzystania statków w celach turystycznych i wypoczynkowych.