Walory wypoczynkowe agroturystyki

Walory wypoczynkowe agroturystyki.

Wszelkie wiadomości, jakimi dysponuje współczesna nauka, wskazują na genetyczne związki człowieka z przyrodą i dowodzą bezspornie jego etapowego, naturalnego rozwoju. Oznacza to, że człowiek na wszystkich etapach swojej antropogenezy zawsze był harmonijnie powiązany z przyrodą i utrzymywał z nią stały, naturalny kontakt.

Uzurpowanie sobie przez człowieka współczesnej cywilizacji autonomii i ciągłe rozluźnianie bliskich więzów ze środowiskiem naturalnym zaczęło bardzo szybko przynosić niepowetowane straty i pociagało za sobą katastrofalne w skutkach następstwa. Za wszelkie „wygody”, z jakich zaczął on w pełni korzystać w stechnizowanym i skomputeryzowanym przez siebie świecie, przyszło mu zapłacić rachunek w postaci różnych, nie znanych dawniej schorzeń, uznawanych powszechnie przez medycynę współczesną za tzw. choroby cywilizacyjne.

To właśnie szybki postęp techniczny i najróżniejsze związane z nim uwarunkowania, a przede wszystkim hałas, ciągły pośpiech, nadmiar stresów, ograniczenie czasu na wypoczynek, a niekiedy nawet brak snu itp., powodują niekorzystne obciążenie organizmu człowieka. Przedstawione ujemne skutki w odniesieniu do jednostki ludzkiej to przede wszystkim przeciążenie systemu nerwowego, które doprowadza do zachwiania równowagi całego organizmu, głównie zaś do zaburzeń w sferze psychicznej.

Odtrutką na ujemne skutki szybkiego tempa rozwoju cywilizacji jest znalezienie sposobów i możliwości szybkiej regeneracji organizmu człowieka. Nic tak nie koi skołatanych nerwów i nic tak nie oddala zmęczenia, jak cichy szum lasu, śpiew ptaków, plusk płynącej wody, czyli kontakt z naturalnym środowiskiem, z dala od miejskiego zgiełku i hałasu, w kontakcie z roślinnością i zwierzętami. Taki właśnie psychiczny komfort może zapewnić wypoczynek na wsi.

Agroturystyka jest bardzo popularna prawie we wszystkich krajach Europy. Dotyczy to zarówno tradycyjnych turystycznych regionów alpejskich, jak i „surowych” obszarów Hiszpanii czy Irlandii. Jej rozwój w Polsce umożliwia rosnący popyt zagraniczny i krajowy – obcokrajowcy wysoko sobie cenią stosunkowo mały stopień degradacji środowiska naturalnego w niektórych regionach naszego kraju oraz przysłowiową polską gościnność, a dla wielu naszych rodaków, dostrzegających piękno przyrody, pobyt na wsi staje się coraz bardziej atrakcyjny. Agroturystyka jest ponadto jednym z tańszych sposobów spędzenia urlopu. Po stronie podaży głównym powodem jej rozwoju jest utrata lub redukcja rolniczych źródeł utrzymania, która wymusza poszukiwanie innych sposobów na poprawę bytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *