Uwarunkowania socjologiczne miasta i wsi

Uwarunkowania socjologiczne miasta i wsi.

W odbiorze społecznym wieś do dnia dzisiejszego jest traktowana jako forma tradycyjnej egzystencji, gdzie praca i życie są silnie związane z przyrodą. Praca na roli, w otwartej przestrzeni, ciągłe wystawianie się i narażanie na działanie warunków atmosferycznych, kontakt ze zwierzętami wymagają olbrzymiego wysiłku fizycznego i dyscypliny, ponieważ wielu czynności w gospodarstwie nie można odłożyć na później.

Miasto, jako zbiorowość terytorialna, znacznie odbiega charakterem, warunkami i stylem życia, wyposażeniem socjalnym oraz kulturalno-oświatowym od terenów wiejskich.

W typowych „mieszczuchach” budzi się niekiedy chęć pobytu „na łonie natury”. Mieszkańcy dużych miast, zainteresowani wypoczynkiem na wsi w gospodarstwach agroturystycznych, szukają przede wszystkim czystego środowiska naturalnego, pięknego krajobrazu, spokoju, bliskości przyrody, możliwości uwolnienia się od wielkomiejskiego zgiełku i hałasu. Dla niektórych z nich jest to też powrót do tzw. „korzeni”. Wszak w okresie powojennym ze wsi do miasta wyemigrowało kilka milionów mieszkańców Polski.

Wybrane cechy składające się na ogólną charakterystykę miasta i wsi.

Wybrane cechy składające się na ogólną charakterystykę miasta i wsi

Miasto Wieś
Duża liczba ludności i gęstość zaludnienia mała liczba ludności i gęstość zaludnienia
Wysoki stopień zróżnicowania zawodowego nieznaczne zróżnicowanie zawodowe
Przewaga zawodów nierolniczych, łatwość korzystania z zakładów usługowych przewaga zawodów związanych z rolnictwem, słaby rozwój rzemiosła i usług
Anonimowość mieszkańców brak anonimowości mieszkańców
Luźne i wciąż słabnące więzy sąsiedzkie na ogół silne więzy sąsiedzkie
Malejąca rola tradycji na rzecz stale pogłębiającej się tendencji przejmowania wzorów obcych tradycja jest podstawą w kształtowaniu wzorów kulturowych
Wysoka mobilność społeczna (zarówno w skali miasta, jak i poza nim) niska mobilność społeczna
Stosunkowo mała wytrwałość i szybkie zniechęcanie się do trudnych warunków pracy i życia wytrwałość i pracowitość wynikająca z trudnych warunków pracy na roli i życia
Szybko wzrastające przyzwyczajenie do ułatwionego trybu życia i wygód dnia codziennego powolne przyjmowanie nowości ułatwiających pracę i poprawiających komfort życia
Zycie nerwowe, pełne stresów, ciągły brak czasu spokojny tryb życia pozbawiony większych stresów cywilizacyjnych
Rodzina najczęściej dwupokoleniowa (rodzice i dzieci) rodzina wielopokoleniowa (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki)
Szeroka dostępność wszelkiego rodzaju dóbr kultury ograniczona dostępność placówek kulturalno-oświatowych
Utrudnione obcowanie z przyrodą łatwość kontaktu z przyrodą

Agroturystyka wychodzi właśnie naprzeciw tym potrzebom przez:

– oferowanie pobytu w rodzinnym gospodarstwie rolnym, w którym jest możliwe zapoznanie się działalnością produkcyjną, stylem życia i pracy rolników, korzystanie ze świeżej zdrowej żywności, kontakt ze zwierzętami domowymi;

– różnorodne, a jednocześnie niepowtarzalne rodzaje wiejskich zajęć;

– bliskość natury i przestrzeń umożliwiająca bezpośredni kontakt z przyrodą;

– poznanie dziedzictwa kultury materialnej i duchowej;

– uprawianie w ciszy i spokoju różnych form rekreacji fizycznej, z dala od tłumów turystów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *