Gospodarstwo rolne przyjmujące gości

Gospodarstwo rolne przyjmujące gości, a zwłaszcza prowadzona działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowią ważną atrakcję turystyczną. Szczególnym powodzeniem mogą się cieszyć takie gospodarstwa, które działają w sposób tradycyjny, to znaczy utrzymują kilka gatunków zwierząt gospodarskich, prowadzą wypas koni, bydła, kóz i owiec, pozyskują pasze z wielogatunkowych łąk oraz uprawiają wiele gatunków roślin polowych. Trzeba tu wspomnieć również o gospodarstwach ekologicznych, szczególnie nadających się do prowadzenia usług turystycznych, ale ze względu na niezbyt szeroki zasięg takiej działalności rolniczej, mają one obecnie mniejsze znaczenie w rozwoju agroturystyki.

Potencjalny turysta pragnie spędzać urlop, wtapiając się, choćby częściowo, w tradycyjny wiejski styl życia, to jednak wymaga wielu wygód i dobrego standardu bazy noclegowej. Zaoferowanie szerokiego wachlarza atrakcji, jakie przybysz z miasta może znaleźć w wiejskiej zagrodzie, oraz zapewnienie pełnej gamy wygód stanowi duże wyzwanie dla właścicieli gospodarstw. Rozpoczęcie działalności najczęściej wiąże się z podjęciem inwestycji remontowo-budowlanych, a także choćby częściowym przekształceniem otoczenia zabudowań i przystosowaniem go do potrzeb rekreacyjnych.

Agroturystyka, oprócz dobrze przygotowanej bazy noclegowo-pobytowej, w ogromnej mierze opiera się na atrakcyjnym środowisku przyrodniczym. Zachowanie i ochrona takich walorów są zatem wyraźnym priorytetem. Najczęściej najcenniejsze przyrodniczo obszary i obiekty są jednocześnie najbardziej atrakcyjne turystycznie. Harmonijny rozwój agroturystyki oznacza pełną integrację zasad ochrony środowiska przyrodniczego z potrzebami turystów oraz lokalnych społeczności. W turystyce zrównoważonej (ang. sustainable tourism) duże znaczenie ma dostosowanie form działalności turystycznej do uwarunkowań przyrodniczych i społecznych.

Równie ważne jest zachowanie obiektów kultury materialnej włącznie z zabytkami historycznymi i tradycyjną zabudową wiejską. To one w znacznej mierze współdecydują o powodzeniu przedsięwzięć turystycznych — tworzą specyficzną atmosferę, nawiązują do historycznej tożsamości regionu, a wreszcie stanowią o walorach krajoznawczych. Położenie gospodarstwa w harmonijnie ukształtowanym krajobrazie wiejskim jest jego głównym atutem i bodaj najważniejszym elementem w oferowanym produkcie turystycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *