Zapory – ciekawe obiekty

Ciekawymi obiektami są również liczne zapory i sztuczne zbiorniki wodne, jak np. w Rożnowie, Goczałkowicach, Koronowie, Solinie, Zegrzu koło Włocławka, Sulejowa, będące świadectwem nowoczesnej myśli ujarzmiania przyrody dla potrzeb gospodarki. Powstałe sztuczne zalewy śą atrakcyjnymi terenami turystyczno-wypoczynkowymi. Lista obiektów, osobliwości, ciekawostek godnych zwiedzenia jest bardzo duża. W każdym regionie, miejscowości, na szlakach spotkać można ciekawe obiekty. Rola organizatora — biura turystycznego — polega na tym, aby je spopularyzować, udostępnić, ułatwić ich zwiedzanie i poznawanie, a tym samym wzbogacać wiadomości o kraju, jego osiągnięciach oraz przemianach społeczno-gospodarczych i kulturalnych. Organizowanie zwiedzania tych obiektów stanowi istotę współczesnej obsługi ruchu turystycznego i treść działalności organizacji społecznych. Działalność usługowa w tym zakresie daje możliwość osiągania dodatkowych korzyści dla gospodarki narodowej.