Wybrzeże Polski

Wybrzeże polskie posiada na ogół wyrównaną linię brzegową i ma tylko dwie zatoki: Pomorską na zachodzie i Gdańską na wschodzie. Długość całej linii brzegowej łącznie z zalewami Szczecińskim i Wiślanym oraz półwyspem Hel wynosi 694 km. Zatokę Pomorską oddzielają od morza wyspy Uznam i Wolin, zaś jej południową część stanowi Zalew Szczeciński. W zatoce Gdańskiej charakterystycznymi formami są długie mierzeje: Helska zamykająca Zatokę Pucką i Wiślana odcinająca od morza Zalew Wiślany. W pasie wybrzeża występują jeziora przybrzeżne, będące resztkami dawnych zalewów odciętych od morza piaszczystymi mierzejami. Należą do nich jeziora: Resko, Jamno, Bukowe, Kopań, Wicko, Gardno, Łebsko, Sarbsko.