Obiekty kulturalne

Udostępniono również zwiedzającym przodujące gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne, hodowle koni, jak np. stadninę koni w Janowie Lubelskim, w Białym Borze, w Starogardzie, Kwidzyniu. Rozbudowie przemysłu towarzyszył równoległy rozwój miast. Powstawały obiekty kulturalne i wypoczynkowe, których poznanie stanowi cel zainteresowań turystów. Osiągnięcia budownictwa socjalistycznego tworzą nowe walory krajoznawcze wielu miejscowości. Powinny one być uwzględniane przez organizatorów w programach wycieczek krajoznawczych. Do obiektów tych m.in. zaliczamy: ¦ odbudowane ze zniszczeń wojennych miasta, dzielnice miast (np. Warszawa, Gdańsk, Lublin, Wrocław i inne); ¦ nowoczesne dzielnice mieszkaniowe, np. Przymorze w Gdańsku, Nowa Huta w Krakowie, Bielany, Piaski, Natolin—Ursynów i inne w Warszawie; ¦ obiekty użyteczności publicznej, jak np. Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; ¦ obiekty sportowe, jak np. stadion X-lecia w Warszawie; opery, operetki, teatry, filharmonie istniejące we wszystkich większych miastach; ¦ wystawy i targi, jak np. w Poznaniu tereny wystawowe Międzynarodowych Targów Poznańskich; nowoczesne obiekty komunikacyjne, jak porty lotnicze, morskie, kolejowe oraz węzły komunikacji miejskiej.