Zanieczyszczenia rzek i morza

Zanieczyszczenia rzek i morza. Podobnie przedstawia się to zagadnienie w stosunku do innych wód powierzchniowych oraz wód gruntowych glebowych i pod-glebowych). Natomiast nieznany jest stopień dewastacji wód podziemnych. Stan czystości wód w Polsce, chociaż lepszy niż w wielu innych uprzemysłowionych krajach, wymaga zdecydowanego nie tylko przeciwdziałania dalszej dewastacji wód, lecz również działania w kierunku polepszenia obecnego stanu. Dla wód morskich, poza kumulującymi się w nich zanieczyszczeniami doprowadzanymi przez rzeki, szczególnie niebezpieczna jest ropa naftowa, pochodząca z czyszczenia lub awarii tankowców. Na przykład wskutek rozbicia tankowca w Kanale La Manche ropą naftową zanieczyszczone zostało pobrzeże Normandii we Francji, a. pobrzeże Tunezji jest systematycznie zarzucane podobnymi substancjami z zanieczyszczeń Morza Śródziemnego. W większości portów morskich natomiast zjawiskiem powszechnym jest tzw. zaraza oliwna, tj. tłusta warstwa smarów i oliwy, unosząca się na powierzchni wody, a pochodząca z mycia i czyszczenia statków oraz z różnych przecieków.