Czystość rzek w Polsce

Czystość rzek w Polsce. Z przytoczonych liczb wynika, że w Polsce prawie trzecia część rzek prowadzi wody nieprzydatne do jakiegokolwiek użytkowania gospodarczego i w znacznej części biologicznie martwe. W stosunku do poszczególnych rzek zagadnienie to przedstawia się bardzo różnie. Z większych i bardziej znanych rzek za czyste można uznawać takie, jak Drwęca (100% wód kl. I), Poprad (100% kl. I), Soła (95,1% kl. I), za stosunkowo czyste: Narew (94,9% kl. I), Bug w okresie poza kampanijnym (93,8% kl. II) i Dunajec (79,0% kl. I i II), natomiast za bardzo zanieczyszczone: Ner (100% kl. IV), Bzurę (90,6% kl. IV), Odrę (71,3% kl. IV), Noteć (47,9% kl. IV) i Wartę (35,6% kl. IV). Wisła w 1973 r. zawierała 27,7% wód kl. IV, a wód kl. I nie prowadziła w ogóle. Najczystsze są wody rzek w Olsztyńskim, Słupskiem, Suwalskim, Nowosądeckim i Krośnieńskim, natomiast najbardziej zanieczyszczone w Wrocławskim, Katowickim i Opolskiem.