Ujemne skutki zanieczyszczenia wód

Ujemne skutki zanieczyszczenia wód. Ujemne skutki zanieczyszczenia wód są dla środowiska oraz bezpośrednio i pośrednio dla człowieka jeszcze bardziej skomplikowane i wielokierunkowe niż skutki ich zmian ilościowych. Wiele substancji zanieczyszczających wodę uniemożliwia rozwój organizmów żywych (wodnych, również lądowych), działając na nie toksycznie. Niekiedy rozpuszczone w wodzie substancje powodują bujny rozwój określonych gatunków roślin i zwierząt, przy jednoczesnym zubożeniu ich składu gatunkowego. Często również przedostające się do wód zanieczyszczenia kumulują się w organizmach żywych, wpływając pośrednio lub bezpośrednio na ich wartość konsumpcyjną. Wynikające z tych zmian straty dla gospodarki człowieka są praktycznie niewymierne, chociaż niewątpliwe.