Pojezierza Polski

gizyckoPojezierza zajmują pas szerokości od 40 do 90 km, obejmujący łącznie ponad 20% powierzchni kraju. Dolina dolnej Wisły dzieli ten pas na Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskie. Krajobraz pojezierzy jest wyjątkowo urozmaicony dzięki bogactwu trzech głównych elementów krajobrazowych: wzgórz, jezior, lasów. Pojezierza charakteryzują się skupieniem ciągów moren czołowych jezior. W obrębie wału układającego się równolegle do linii wybrzeża moreny osiągają trzy znaczne wzniesienia: na Pojezierzu Kaszubskim najwyższy szczyt — Wieżyca (329 m) oraz na Pojezierzu Mazurskim — Góra Dylewska (312 m) z pamiętnym u jej podnóża Grunwaldem i Wzgórza Szeskie (309 m) w północno-wschodniej części. Rzeźba pojezierzy jest wynikiem działalności lądolodu skandynawskiego, który w epoce lodowej nasunął się na obszar Polski. Późniejsze procesy w nieznacznym stopniu zdołały spowodować zmiany w ukształtowaniu. Na pojezierzu grupują się liczne jeziora. Największe z nich skupiają się we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, jak np. jezioro Śniardwy (113,8 km2) i Mamry (104,4 km2).