Woda użyta w procesach produkcyjnych do chłodzenia

Woda użyta w procesach produkcyjnych do chłodzenia. Wszystkie wymienione ścieki upodabniają się jednak coraz bardziej do przemysłowych, gdyż nawet w innych coraz więcej zanieczyszczeń pochodzi z bezpośredniej działalności lub z przetwórstwa przemysłowego, np. w bytowo-gospodarskich różne detergenty i inne środki chemiczne używane w gospodarstwach domowych, w ściekach z rolnictwa — środki chemiczne stosowane w ochronie roślin, w deszczowych spłukiwane zanieczyszczenia poprzemysłowe. Specyficznym rodzajem ścieków są tzw. wody chłodnicze (tzw. wody podgrzane), tzn. wody użyte w procesach produkcyjnych wyłącznie dla celów chłodniczych i odprowadzane do określonych zbiorników wodnych. Pozostają one praktycznie czyste, jednak ich podwyższona temperatura zakłóca warunki życia w środowisku i dlatego traktowane są jako ścieki. Przeważ nie zasolone, a więc również zanieczyszczone, są także wody kopalniane wydobywane na powierzchnię z odwadniania kopalni.