Podział ścieków wg źródeł powstania

Podział ścieków wg źródeł powstania. Według źródeł powstania zanieczyszczające wodę ścieki dzieli się na: 1) bytowo-gospodarskie pochodzące głównie z gospodarstw domowych, z zakładów użyteczności publicznej, z zakładów pracy i innych, 2) przemysłowe stanowiące najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę pod względem stanu i składu zawartych w nich zanieczyszczeń, 3) ścieki z rolnictwa pochodzące z osad wiejskich, z przemysłu rolnego, z ferm budowlanych, z obszarów objętych gospodarką rolną i leśną, 4) ścieki deszczowe powstające z opadów atmosferycznych, które wychwytują w przyziemnych warstwach powietrza pyły, cząstki nieopalonego paliwa i różne substancje stalą oraz gazowe emitowane przez przemysł do atmosfery.