Woda jako czynnik środowiska i jako surowiec w gospodarce człowieka

Woda jako czynnik środowiska i jako surowiec w gospodarce człowieka. Rola wody (zarówno wolnej, jak i związanej w organizmach) w rozwoju wszelkich form życia jest znana. Bez jej udziału niemożliwe są jakiekolwiek procesy biologiczne. Jest środkiem transportu składników odżywczych i bierze czynny udział w przemianie materii. Do tego potrzebna jest olbrzymia jej ilość, np. dla wyprodukowania 1 kg pszenicy niezbędny jest udział około 700 l wody. Woda jest też nieodzownym składnikiem pokarmu większości organizmów żywych. Woda jest również istotnym elementem krajobrazu i czynnikiem kształtującym klimat oraz rzeźbę terenu. Jako element krajobrazu stanowi między innymi o warunkach i możliwości rekreacji dla człowieka, a jako czynnik glebotwórczy oraz klimatu wpływa na produkcyjność biosfery.