Przystosowanie roślin do zanieczyszczonego powietrza

Przystosowanie roślin do zanieczyszczonego powietrza. Przy małych zanieczyszczeniach powietrza atmosferycznego liczba gatunków, zwłaszcza liściastych, jest znacznie większa i uzależniona przede wszystkim od przystosowania określonego gatunku do siedliska. Stopień i forma zamieszania, zalecane przy wykonywanych na powierzchniach zagrożonych odnowieniach lub zalesieniach, uzależnione są od wymagań siedliskowych danego gatunku oraz występującego stopnia zagrożenia. Przy narażeniu na występowanie uszkodzeń ostrych wprowadza się roślinność dowolną, zdolną do wegetowania w określonych lokalnych warunkach skażenia. Zalecany udział gatunków iglastych, liściastych i gatunków wykazujących właściwości fitomelioracyjne (oddziałujące na produkcyjność gleby) w warunkach przyjętej w Polsce klasyfikacji siedlisk.