Woda – surowiec niezbędny w gospodarce człowieka

Woda – surowiec niezbędny w gospodarce człowieka. Woda jest wreszcie surowcem, niezbędnym w gospodarce człowieka. Bez wody praktycznie nie byłaby możliwa działalność gospodarcza. Woda jest wykorzystywana m.in. do transportu na morzach i lądach, jako źródło energii (w elektrowniach wodnych i ciepłowniach dla rozprowadzania ciepła), a także jest używana w wielu procesach technologicznych (produkcyjnych i przetwórczych). W tych ostatnich zapotrzebowanie na wodę jest niejednokrotnie znacznie większe niż zapotrzebowanie do produkcji roślinnej. Na wyprodukowanie np. i kg syntetycznego kauczuku potrzeba około 2700 l wody, a do wytworzenia 1 kg sztucznego jedwabiu — około 1200 l. Już tutaj należy jednak zwrócić uwagę na nieporównywalność i zasadniczą różnicę pomiędzy wodą zużywaną w produkcji roślinnej i w produkcji przemysłowej. Po spełnieniu swego zadania w procesach przyrodniczych woda pozostaje całkowicie czysta (niejednokrotnie bardziej niż na początku procesu), natomiast w procesach przemysłowych zostaje zanieczyszczona.