Środowisko a choroby cywilizacji

Środowisko a choroby cywilizacji.
Stan środowiska przyrodniczego obserwowany jest w okresie zwiększających się potrzeb człowieka w odniesieniu do przyrody. Gwałtownie wzrastająca liczba ludności świata oraz zmieniająca się wraz z podnoszeniem stopy życiowej struktura odżywiania się ludzi wymaga znacznego wzmożenia produkcji rolnej. To samo odnosi się w pełni do wszelkiego rodzaju produkcji przemysłowej, przetwarzającej dla potrzeb człowieka surowce pobierane ze środowiska przyrodniczego. Niezależnie od powyższego człowiek w swym współczesnym środowisku napotyka szereg, uciążliwości, niegdyś nieznanych. Urbanizacja i szybkie tempo życia powodują występowanie tzw. chorób cywilizacyjnych (zmiany w układzie krążenia, nowotwory,, alergie itd.) jako skutku stresów, napięć nerwowych, hałasu, skażeń środowiska i jego płodów oraz ich oddziaływania na organizm ludzki.