Nadmierne eksploatowanie złóż mineralnych

Nadmierne eksploatowanie złóż mineralnych.
Mimo że zasoby kopalin i złóż mineralnych nie są jeszcze w pełni znane (nadal się je odkrywa), w wielu przypadkach są niewątpliwie eksploatowane nadmiernie. Szacuje się, że znane zasoby ropy naftowej przy obecnym tempie jej wydobywania wystarczą na około 150 lat, a węgla kamiennego na 200 lat. „Zmagazynowane” w przeszłości przez przyrodę jej dobra są w toku ich użytkowania w znacznej części wprowadzane na nowo w obieg materii w przyrodzie. Powoduje to zakłócenia w harmonijnym przebiegu i równowadze procesów w przyrodzie. Świat roślinny i zwierzęcy jest coraz mniej produktywny. Jest to spowodowane zarówno degradacją siedlisk jako wtórnego zjawiska zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i dewastacji gleb, jak i bezpośrednim uszkadzaniem przez toksyczne zanieczyszczenia atmosfery oraz ścieków, a także zmniejszaniem możliwości przyrostu masy organicznej wskutek kurczenia się ilości zasobów, na których może on występować. Zanieczyszczone powietrze atmosferyczne ogranicza dopływ energii słonecznej i obniża intensywność fotosyntezy roślin. Rozmiary tych niewątpliwie ujemnych zjawisk są pomniejszane oraz częściowo niwelowane przez wzrost produkcji dzięki postępowi technicznemu i rozwojowi agrotechniki  następuje niebezpieczne „samouspokajanie się” w tym zakresie.