Rozwój techniki a wpływ na przyrodę

Rozwój techniki a wpływ na przyrodę.
Wzrost liczby ludności oraz rozwój myśli ludzkiej i techniki stwarzają człowiekowi warunki do bardzo dużego wpływu na przyrodę oraz. możliwość przekształcania środowiska. Ingeruje w nie coraz bardziej, zmieniając jego naturalne, przyrodnicze wartości. Najpierw działa na powierzchni ziemi, potem sięga w litosferę i wreszcie wkracza w atmosferę i do kosmosu.
Człowiek przekształca środowisko pod kątem swoich potrzeb, dążąc do osiągnięcia określonego celu i pożądanego efektu swej działalności. Zależnie jednak od znajomości praw i sił przyrody oraz współzależności występujących pomiędzy komponentami środowiska człowiek osiąga różne efekty:  pożądane, pozytywne, bez ujemnych dla środowiska zjawisk wtórnych, pożądane, lecz z ujemnymi zjawiskami wtórnymi, widocznymi natychmiast lub po upływie określonego czasu, a więc w istocie swej efekty tylko pozornie pozytywne, niezamierzone, nieoczekiwane, najczęściej negatywne, a tylko niekiedy przypadkowo również pozytywne.