Człowiek jako element środowiska przyrodniczego

Człowiek jako element środowiska przyrodniczego.
Przez długi czas skutki ingerencji człowieka w środowisko były niewielkie, nie zmieniały w zasadzie warunków środowiskowych. Uwidaczniały się tylko lokalnie i dawały człowiekowi jedynie większe możliwości utrzymania się przy życiu i zwiększania jego liczebności. Po odkryciu ognia człowiek uniezależnił się częściowo od temperatury. Przez budowę chat stwarzał dla siebie korzystniejsze mikrośrodowiska. Dzięki wynalazkom narzędzi człowiek zwiększał swoje możliwości zdobycia pożywienia i obrony przed grożącymi. mu niebezpieczeństwami, a udamawiając i hodując zwierzęta, uniezależniał się od trudności w zdobywaniu pożywienia.