Rodzaje środowiska

Rodzaje środowiska.
Narzuciło to praktyczną potrzebę wyróżnienia trzech pojęć środowiska.
1.    Środowisko geograficzne określa całą przestrzeń powłoki ziemskiej wraz z jej elementami przyrodniczymi i antropogenicznymi, tzn. powstałymi w wyniku działalności człowieka.
2.    Środowisko przyrodnicze obejmuje elementy i czynniki stworzone i kształtowane przez przyrodę oraz przestrzeń, w której one dominują.
3.    Środowisko przekształcone (zwane też antropogenicznym, kulturalnym lub sztucznym) określa środowiska tak dalece przekształcone, że elementy antropogeniczne dominują w nich nad przyrodniczymi.