Wzrost tempa przyrostu ludności

Wzrost tempa przyrostu ludności.
Wzrost tempa przyrostu ludności na świece obrazują następujące liczby: 1650 r. —- 500 milionów, 1850 r. — 1000 milionów, 1930 r..;—- 2000 milionów, 1975 r. — około 4000 milionów. Wzrastające potrzeby ludności, powiększane dodatkowo wymogami w związku z podnoszeniem poziomu życia, wiązały się ściśle z rozwojem urbanizacji i przemysłu — rozwojem niestety na ogół nie kontrolowanym. Przeświadczenie, że zasoby przyrody oraz chłonność środowiska są nieograniczone, powodowało marnotrawną gospodarkę dobrami przyrody i niefrasobliwe zanieczyszczenie i dewastację wszystkich komponentów środowiska. W wyniku takiej działalności człowieka pojawiło się w środowisku tyle jej śladów, że zaczęły one dominować nad elementami przyrodniczymi lub je przesłaniać.