Proporcje w rozmieszczeniu gazowych zanieczyszczeń powietrza

Proporcje w rozmieszczeniu gazowych zanieczyszczeń powietrza. Rozmieszczenie gazowych zanieczyszczeń powietrza, emitowanych najczęściej w połączeniu z pyłami, przedstawia się w świecie, a również w Polsce, podobnie jak zanieczyszczeni pyłowych. Lokalne nieco inne proporcje w rozmieszczeniu gazowych zanieczyszczeń powietrza wynikają m.in. z faktu, że instalowane urządzenia ochronne przeciwdziałają skutecznie przede! wszystkim emisji pyłów. Zależne to jest oczywiście również i zakładów emitujących zanieczyszczenia (czy „produkują” więcej zanieczyszczeń gazowych czy też pyłowych). Ujemny wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko wywierany jest: przez zanieczyszczenie innych abiotycznych komponentów środowiska, przez ograniczanie zdolności produkcyjnych roślin, przez niekorzystne zmiany klimatu, : przez toksyczne działanie na organizmy żywe (z czym również łączy się obniżenie produktywności środowiska), w tym oczywiście i człowieka, przez niszczące działanie na budowle i urządzenia gospodarcze.