Największe zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Największe zanieczyszczenie powietrza w Polsce. W Polsce największe zanieczyszczenie powietrza występuje w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W 1975 r. w niektórych miastach tego okręgu roczny opad pyłów wynosił: w Wojkowicach Komornych 742 tony, w Świętochłowicach 489 ton, w Chorzowie Starym 431 ton, w Rudzie Śląskiej 427 ton. Natomiast średniodobowe stężenie pyłów wynosiło w Świętochłowicach — 1,39 mg/l m3, w Katowicach — Kostuchne — 2,10 mg/l m3. Wysoki roczny opad pyłów występuje również i w innych wielkich ośrodkach miejsko-przemysłowych: w Wapienicy (woj. bydgoskie) — 1285 ton, w Łodzi — Górne — 420 ton, w Krobicy (woj. jeleniogórskie) —1052 tony, w Grodzisku Mazowieckim — 717 ton. Bardzo silne zapylenie notuje się nawet w miejscowościach uzdrowiskowych, w Cieplicach i Kudowie, gdzie roczny opad pyłów przekracza 300 ton.