Procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym

Procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym.
W ukształtowanym w przeszłości środowisku przyrodniczym globu ziemskiego trwają nieustanne procesy fizyczne, chemiczne i biotyczne. W wyniku ruchów lądo- i górotwórczych oraz działalności wulkanicznej ukształtowała się skorupa ziemska i jej budowa geologiczna. Wtórnym efektem tych procesów jest również zasadniczy układ sieci hydrograficznej: oceany, morza, jeziora, wielkość i kierunek spływów rzek oraz układ wód podziemnych. W konsekwencji dobowego i rocznego rytmu słonecznego oraz jego rytmów wieloletnich kształtuje się klimat, którego elementami są wiatr, temperatura i opady. One z kolei wpływają na procesy fizyczne i chemiczne w atmosferze i litosferze, uzależnione również od ukształtowania terenu. Od procesów abiotycznych uzależnione są procesy biotyczne (rozwój szaty roślinnej i świata zwierząt). Szata roślinna i jej rytm rozwoju jest równocześnie czynnikiem warunkującym stan i intensywność procesów abiotycznych (wiatrów, opadów i temperatur). Od tego czy pokrywa roślinności skutecznie chroni powłokę litosfery, uzależniona jest również intensywność erozji.