Powiązania elementów i procesów biologicznych środowiska

Powiązania elementów i procesów biologicznych środowiska.
Wszystkie czynniki i elementy środowiska przyrodniczego pozostają więc w ścisłej współzależności. Powiązania istnieją zawsze, nawet jeśli nie są bezpośrednie, lecz ujawniają się dopiero poprzez szereg ogniw pośrednich. Powiązania elementów i procesów biologicznych z procesami i elementami abiotycznymi środowiska następują jako skutek współdziałania trzech zasadniczych grup organizmów żywych: producentów, tzn. organizmów wiążących w drodze fotosyntezy i chemosyntezy Składniki mineralne i wytwarzających podstawową materię organiczną, konsumentów — „zjadających” i przetwarzających podstawową materię organiczną w inne jej rodzaje, reducentów, tzn. organizmów rozkładających materię organiczną na składniki mineralne. Dzięki temu w przyrodzie istnieje ciągły obieg materii. Energia dla przebiegu procesów życiowych jest uzyskiwana (i również kumulowana w materii) z energii słonecznej, wiązanej w procesie fotosyntezy.