Środowisko przyrodnicze – materialne elementy

Środowisko przyrodnicze – materialne elementy.
Zespół materialnych elementów przyrody otaczających określony podmiot (np. roślinę, kamień) oraz czynników występujących w tym otoczeniu i mających znaczenie dla życia, rozwoju lub istnienia podmiotu, stanowi jego środowisko przyrodnicze. Czynniki i elementy środowiska przyrodniczego dzielą się na abiotyczne, tzn. fizyczne, nieożywione, oraz biotyczne, czyli ożywione, organiczne. Obejmują one skorupę ziemską (litosferę), a zwłaszcza glebę, wodę (hydrosferę) we wszystkich formach jej występowania, powietrze atmosferyczne (troposferę i część stratosfery) oraz szatę roślinną i świat zwierzęcy wraz ze swoistym jego elementem – człowiekiem.