Powietrze atmosferyczne jako element i zasób przyrody

Powietrze atmosferyczne jako element i zasób przyrody. Atmosfera otaczająca glob ziemski (powietrze atmosferyczne) składa się z mieszaniny wielu gazów, pary wodnej oraz różnych zawiesin nieorganicznych i organicznych. Skład czystego i suchego powietrza troposfery jest w przybliżeniu następujący: Azot 78,04%; tlen 20,95%; argon 0,93%; dwutlenek węgla 0,03%. Ponadto w powietrzu znajdują się niewielkie ilości (ułamki promili) neonu, helu, metanu, kryptonu, tlenku azotu, wodoru, ksenonu, ozonu i innych. Naturalnym składnikiem powietrza jest również para wodna w ilościach zmiennych, zależnie od temperatury i stopnia nasycenia nią powietrza. W wyższych warstwach atmosfery skład powietrza nieznacznie się zmienia, gdyż wskutek różnic w ciężarze właściwym gazów występuje inne ich przemieszczanie pod wpływem grawitacji ziemskiej.