Zasoby powietrza w atmosferze ziemskiej

Zasoby powietrza w atmosferze ziemskiej. Ogólne zasoby powietrza w atmosferze ziemskiej oblicza się na około 4,5X10 do potęgi15 ton. Z tego 3/4 mieści się w jej najniższych warstwach, tj. troposferze oraz dolnej części stratosfery. Tam też ujawniają się skutki wszystkich — z niewielkimi tylko wyjątkami — procesów i zjawisk występujących oraz mających swe źródło na powierzchni lub we wnętrzu Ziemi. W ich efekcie zmieniają się ilości zawartych w powietrzu niektórych gazów oraz pary wodnej i różnych zawiesin, a także pojawiają się składniki obce, nie występujące w czystym powietrzu. Zmienia się więc jakość powietrza, zostaje ono zanieczyszczone. Największe bezpośrednie znaczenie dla życia organicznego w powietrzu mają: tlen, dwutlenek węgla, azot i ozon. Dwa pierwsze gazy są podstawowymi w procesach oddychania i asymilacji, azot wiązany jest jako ważny składnik materii organicznej, a ozon występujący w znikomych ilościach w górnych warstwach atmosfery (w stratosferze) tworzy rodzaj osłony ochronnej przed zgubnym dla życia na Ziemi promieniowaniem pozafiołkowym. Niezbędne dla życia są również zachodzące w powietrzu różne naturalne zjawiska (np. świetlne i zmiany temperatury) oraz procesy (wietrzenie skał i tworzenie się gleby, gromadzenie się chmur i opady itd.).