Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie wraz z Puszczą Augustowską — tworzą rejon o wybitnych zróżnicowanych walorach turystycznych.
Pięknie wykształcone formy rzeźby terenu związane ze zlodowaceniem zachowały się tu nie zmienione. Liczne jeziora — Wigry, Hańcza oraz rzeki tworzą wspólnie krajobraz o rzadko już spotykanym obrazie. Najciekawszymi obiektami krajoznawczymi są: rezerwat archeologiczny „Cmentarz Jaćwingów” k. Suwałk, jez. Hańcza — rezerwat krajobrazowy (najgłębsze jezioro w Polsce), tereny Puszczy Augustowskiej, szlak wodny rzeką Czarną Hańczą łącznie z Kanałem Augustowskim (zbudowanym w latach 1824—39, uznanym za zabytek polskiej myśli technicznej) oraz również miejscowości:

Augustów — miejscowość wypoczynkowa. Ośrodek sportów wodnych, duży ośrodek przemysłu drzewnego. Ciekawymi do zwiedzenia są: Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz muzeum osobliwości — miejscowego artysty tworzącego „korzenioplastykę”. Liczne są domy wypoczynkowe, planuje się budowę sanatoriów w oparciu o zasoby borowiny należącej do najwartościowszych w Europie.

Suwałki — miasto wojewódzkie — ośrodek kulturalny i administracyjny. Ciekawe obiekty do zwiedzenia: neoklasycystyczny kościół z XIX w. oraz muzeum regionalne im. Marii Konopnickiej, urodzonej w Suwałkach.