Wzgórza Szeskie i Ełk

Wzgórza Szeskie i Pojezierze Ełckie tworzą wspólnie rejon o atrakcyjnych
walorach krajoznawczo-wypoczynkowych.
Wzgórza Szeskie tworzą zgrupowanie najwyższych moren, wśród których wybijają się: Szeska Góra (309 m n.p.m.)1, Tatarska Góra (308 m n.p.m.) i najpiękniejsza Gołdapska Góra (289 m n.p.m.). Na Pojezierzu Ełckim do najciekawszych należą jeziora: Łaśmiady, Selmęt i Rajgrodzkie.

Wśród jezior i lasów mieszczą się interesujące rezerwaty przyrody jak np. „Ostoja Bobrów Bartosze” (pod Ełkiem) oraz rezerwat „Czerwone Bagno” koło Rajgrodu. Do ciekawych miejscowości zalicza się:

Ełk — ośrodek przemysłu drzewnego, spożywczego i materiałów budowlanych oraz ośrodek sportów wodnych. W przeszłości miasto było ostoją polskości i ruchu antygermanizacyjnego na Mazurach. Działał tu G. Gizewiusz oraz Michał Kajka — poeta mazurski, którego pomnik znajduje się w centrum miasta.
Inne ciekawe miejscowości to: Gołdap, Rajgród, Czerwony Bór, Olecko.