Osiągnięcia w działalności ochroniarskiej w okresie międzywojennym

Osiągnięcia w działalności ochroniarskiej w okresie międzywojennym. Pomimo obojętności ówczesnych władz dla spraw ochrony przyrody osiągnięcia w działalności ochroniarskiej w okresie międzywojennym były duże. W 1939 r. inwentarz zabytków (pomników) przyrody zawierał około 5000 pozycji (parki, aleje i grupy j drzew, drzewa pomnikowe, głazy narzutowe, skały, źródła, wodo- j spady itp.). Było 211 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni i 33 tys. ha. Utworzono również, wprawdzie w zupełnie innej formie organizacyjnej niż obecne, 5 parków narodowych o łącznej powierzchni ponad 10 tys. ha. Były to Białowieski, Babiogórski, Czarnohorski, Pieniński i Wielkopolski Park Narodowy.