Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Dzięki pracy tej Komisji minister K. Prauss powołał w styczniu 1926 r. Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP). W jej pracach brali udział W. Szafer, B. Hryniewiecki, S. Kulczyński, J. Paczoski, J. G. Pawlikowski, M. Siedlecki, M. Sokołowski, S. Sokołowski, A. Wodziczko i in. Jeszcze w 1925 r. utworzono Urząd Delegata Ministra Oświaty do Spraw Ochrony Przyrody. Funkcję tę pełnił W. Szafer. Dawne Kuratoria . zmienione zostały na Komitety Ochrony Przyrody (powołane dodatkowo; w Krakowie i Wilnie), a liczba delegatów w 1939 r. wynosiła 157 (w tym 12 zbiorowych, powierzonych towarzystwom naukowym i turystyczno-krajoznawczym). Staraniem PROP 10 III 1934 r. uchwalona została i pierwsza polska ustawa o ochronie przyrody.