Ochrona przyrody Azji

img17 (1)Tradycje ochrony przyrody mają bardzo długą historię, resztki bogatej niegdyś flory i fauny, ustanawia się obszary chronione oraz agendy rządowe do zwalczania kłusownictwa i propagowania edukacji ekologicznej. Do najważniejszych stref ochrony przyrody w Azji należą: Sagarmatha w północnym Nepalu w pobliżu granicy z Tybetem (park obejmujący rejon Mount Everestu oraz część sąsiadujących siedmiotysięczników), położony w południowym Nepalu w pobliżu Bharatpur rezerwat ptaków, jedno z najsłynniejszych stanowisk ornitologicznych, a także Cheng-Du (w prowincji Syczu-an) – Centrum Badań nad Pandą Wielką, które powstało w 1978 r. w celu jej ochrony przed wyginięciem. W Azji Południowej znajduje się około 490 obszarów chronionych, z tego około 360 na terenach Indii w większości są to parki narodowe dostępne dla turystów (w tym rezerwaty zwierzyny łownej z możliwością prowadzenia polowań).