Kanada

img10 (3)Kanada to jedno z lepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Nad miastami górują oszklone wieżowce i nowoczesne budowle, a z tym widokiem kontrastują olbrzymie otwarte przestrzenie kraju. Stolicą państwa od 1858 r. jest założona w 1827 r. Ottawa. Wraz z sąsiednim miastem Hull tworzy metropolię. Prawie połowę terytorium Kanady zajmuje Płaskowyż Laurentyński. Niezbyt odległe procesy tektoniczne doprowadziły też do utworzenia Archipelagu Arktycznego. Na terytorium Kanady znajduje się niewielki obszar amerykańskich Appalachów. Leżą one na południe od doliny Rzeki Świętego Wawrzyńca i obejmują wyspy wschodniego wybrzeża. Są to stare, rozcięte stromymi dolinami góry, które tworzą system płaskowyżów rzadko przekraczających wysokość 800 m n.p.m. Ze względu na różnorodność skał i struktur geologicznych kryją w sobie liczne bogactwa mineralne. Najwyższy szczyt tej części Appalachów to Mount Jacąues Cartier (1268 m n.p.m.). Na styku Płaskowyżu Laurentyńskiego i Appalachów leży dolina Rzeki Świętego Wawrzyńca, wypełniająca tektoniczną depresję