Rybołówstwo Azji

Rybołówstwo zawsze było tradycyjnym źródłem pożywienia ludności Azji. W ciągu ostatnich 40 lat połowy zwiększyły się pięciokrotnie. Nadmiernie eksploatowane strefy, szczególnie w Azji Południowej, są zagrożone, a odnawianie populacji morskich nie odbywa się wystarczająco szybko. Kontrolowanie połowów jest praktycznie niemożliwe. Sposobem na ograniczenie ich wielkości jest hodowla ryb morskich, mięczaków i innych owoców morza, wprowadzona na południowych wybrzeżach In-dochin. Dzięki temu produkcja ryb w ostatnich łatach podwoiła się. Z ekologicznego punktu widzenia ważnym aspektem tej alternatywy jest odtwarzanie naturalnych stanów wielu populacji morskich.