Niziny Środkowe

Niziny środkowe, tzw. Kraina Wielkich Dolin, stanowi jakby wklęsłą bruzdę rozpościerającą się między pasem pojezierzy a pasem starych gór i wyżyn. Niziny zajmują prawie połowę powierzchni ziem polskich (ok. 48%). Rzeźba tej krainy ukształtowana została na skutek działalności lądolodu skandynawskiego i w późniejszych okresach rzek: Odry, Obry Warty, Noteci, Wisły, Bzury, Bugu i Narwi. Strome lub płaskie brzegi, wcięte doliny, długie tarasy rzeczne zasłane szeregiem wydm, oto charakterystyczne typy krajobrazu. Pas nizin dzieli się na: Nizinę Mazowiecką, Wielkopolską i Śląską.