Wyżyny środkowopolskie

Wyżyny środkowopolskie dzielimy na Wyżynę Małopolską i Lubelską. Wyżyna Małopolska — najbardziej urozmaicona ze wszystkich krain Polski — stanowi samodzielną jednostkę, w skład której wchodzą 4 mniejsze: Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska i Wyżyna Kielecko-Sandomierska. Wyżyna Śląska charakteryzuje się wyraźną działalnością człowieka. Liczne kopalnie, hałdy, huty, fabryki, dworce, nieliczne tory kolejowe i dymiące kominy tworzą krajobraz będący przede wszystkim dziełem pracy ludzkiej. Najwyższe wzniesienie — Góra Św. Anny — wynosi 400 m.