Muzeum Wychowania Fizycznego

Muzeum Wychowania Fizycznego i Turystyki w Warszawie stanowi jedną z nielicznych tego typu ekspozycji na świecie. Zbiory znajdujące się w muzeach nazywamy kolekcjami lub muzealiami. Kolekcja jest to zbiór (zespół) ruchomych dóbr kultury, przechowywanych w jednym miejscu i nie stanowiących muzeum. Muzealia stanowią dobra kultury zgromadzone w muzeach bądź zarejstrowane w kolekcjach.