Muzea przyrodnicze, historii techniki i wojskowe

Muzea przyrodnicze, do których zaliczamy muzea zoologiczne, botaniczne i geologiczne (np. Muzeum Ziemi w Warszawie). Muzea historii techniki, do zadań których należy kultywowanie ciekawej lub typowej dla danej epoki myśli technicznej z różnych dziedzin; uczą nas dziejów cywilizacji (np. Muzeum Techniki w Warszawie). Muzea wojskowo-historyczne umieścić można na pograniczu grupy technicznej i humanistycznej. Niektóre z nich posiadają piękne kolekcje dzieł sztuki o tematyce wojskowej, mundurów z epoki, lecz przede wszystkim broni.