Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsca pamięci narodowej to miejsca bitew, walk o narodowe i społeczne wyzwolenie, i męczeństwa. Na specjalną uwagę turystów zasługują miejsca i obiekty związane z bohaterską przeszłością narodu polskiego, a więc pola bitew, walk powstańczych i partyzanckich, obozy zagłady, miejsca straceń. Szczególnie z walkami w latach okupacji związanych jest wiele obiektów, które powstały z inicjatywy społeczeństwa. Zrodzony po tragicznych latach ostatniej wojny spontaniczny ruch utrwalenia w pamięci przyszłych pokoleń zbrodni hitlerowskich wywołał konieczność koordynacji poczynań w tej dziedzinie, wytyczenia kierunków i kolejności działania oraz oceny i selekcji różnych form upamiętnienia.