Rada Ochrony Pomników Walki

Funkcje te spełnia Rada Ochrony Pomników Wałki i Męczeństwa, powołana ustawą sejmową z dnia 2 VII 1947 r. Program działania Rady obejmuje: ¦ opracowanie pełnej ewidencji miejsc walki i męczeństwa oraz ich weryfikację, ¦ uporządkowanie i upamiętnienie zweryfikowanych miejsc, ¦ zorganizowanie dla każdego z nich stałej opieki społecznej, ¦ wszechstronne propagowanie idei ochrony obiektów pamięci narodowej.